Escola Cota 2500 estableix les següents condicions per la reserva d’una classe o curs d’esquí, snowboard:
El client especificarà a l‘escola Cota 2500, per correu o bé per telèfon, la informació del número d’alumnes, edat, nivell d’esquí o snowboard i número mòbil de contacte de la persona resnsable.
L’escola indicarà un número de compte corrent on el client haurà d’ingressar previament un 20% de l’import total de les classes.
Un cop rebut el comprovant d’ingrés a: info@escolaesquilamolina.com, es procedirà a bloquejar les hores del monitor.
A l’arribada a les instal.lacions es pagarà el 80% restant. Totes les classes es paguen a l’avançada.
En cas d’anul.lació per força major s’emetrà un bono amb el total de l’import a retornar per consumir quasevol dia (no caduda).
S’entèn força major quan l’estació romangui totalment tancada.
El retorn de la bestreta només s’efectuarà per causes justificades i 48 hores abans d’iniciar l‘activitat.