Protecció de Dades Personals:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Escola d’Esquí Cota 2500, es compromet a tractar les dades facilitades pels usuaris mitjançant els formularis existents i els registres de la Pàgina Web amb total confidencialitat i seguretat.

Escola Cota 2500 S.L. ha inscrit un fitxer automatitzat de dades segons l’establert per la Llei.

Conforme al article 5 de la Lley Orgánica 15/1999 el usuaris poden accedir a les seves dades personals, amb dret a modificació i cancelació mitjançant la oportuna sol·licitut per escrit al titualr de la pàgina Web o enviant un correu a info@escolaesquilamolina.com